Тести


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ “АГРООСВІТА”

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ “ВНУТРІШНІ НЕЗАРАЗНІ ХВОРОБИ ТВАРИН”


Укладач:

Паценко Д.А., викладач Компаніївського технікуму ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ
1.          До загальних клінічних методів дослідження відносять:
габітус
+ пальпацію
ендоскопію
анамнез
Л-1, с. 9;  Л-4, с.13

2.         До додаткових методів дослідження відносять:
 перкусію
+електрокардіографію
 гідротерапію
 огляд        
Л-1, с. 26

3. Що означає аускультація?
 простукування
 вимірювання кров’яного тиску
+вислуховування  
 ендоскопія
Л-1, с.10; Л-4, с.17

4. Фізіологічні показники температури тіла у свиней (0С):
 37,5–39,5
 38,5–40,5
+38,0–40,0
 38,539,5
Л-1, с. 24; Л-4, с. 29

5. Фізіологічні показники температури тіла у коней (0С):
 37,0–39,0
 37,0–39,5
+37,5–38,5  
 38,5–39,5
Л-1, с. 24; Л-4, с. 29

6. Фізіологічні показники температури  тіла у собак (0С):
 38,0–39,5
+37,5–39,0
 37,0–38,5
 38,5–40,0
Л-1, с. 24; Л-4, с. 29


7. Фізіологічні показники температури  тіла у великої рогатої худоби (0С):
 38,0–40,5
 38,5–39,5
 38,039,5
+37,5–39,5
Л-1, с. 24; Л-4, с. 29

8. Фізіологічні показники температури  тіла у котів (0С):
+38,0–39,5
 38,5–39,5
 37,5–38,5
 37,539,5 
Л-1, с. 24; Л-4, с. 29

9. Колапс характеризується такими змінами кров’яного тиску:
 зниженням венозного і посиленням артеріального тисків
 зниженням артеріального тиску
+зниженням і артеріального, і венозного тисків
 зниженням артеріального і посиленням венозного тисків
Л-5, с. 27

10.  До загального дослідження тварин відносять:
 анамнез
+дослідження шкіри і волосяного покриву
 вік тварини
 аускультацію
Л-1, с.14; Л-4, с. 20

11. Ступінь пригнічення, пыд час якого  тварина знаходиться в стані гли­бо­кого безперервного сну, але збережені больовий і ковтальний  рефлекси – це:
 ступор
 кома
+сопор
 апатія
Л-1, с. 76–77; Л-4, с. 87

12. До якого типу симптомів відносяться шуми тертя плеври при фібринозному плевриті:
біотичні
атипові
+типові
абіотичні
Л-1, ст 5
13. Визначення еластичності шкіри здійснюється шляхом:
 натискання пальцем на досліджувану ділянку
 пальпацією симетричних ділянок тіла
+збирання шкіри в складку
 кутиметром
Л-1, с.18; Л-4, с.24

14. Дайте визначення мікседемі :
значне потовщення шкіри і підшкірної клітковини внаслідок гіперплазії сполучної тканини
нагромадження в підшкірній клітковині газів
+накопичення тканинної рідини в позаклітинних і  тканинних просторах  шкіри і підшкірної клітковини
спадкове ураження шкіри, яке характеризується її значним розтягненням

Л-1, с. 20; Л-5 с. 92

15. Що означає іктеричність  слизових оболонок?
 синюшність
 почервоніння
+жовтяничність
 блідість
Л-1, с.22

16. Вкажіть, що таке лімфангіїт, та при яких захворюваннях виникає:
запалення лімфатичних цистерн, найчастіше виникає при гострому лімфоекстравазаті
 запалення  поверхневих лімфатичних вузлів, виникає при лейкозі
дегенеративні зміни в лімфатичній системі, виникають найчастіше  при отруєннях
+ запалення поверхневих лімфатичних судин, яке виникає на фоні гнійного  чи  гнильного ураження тканин
Л-5 , с. 108

17. Загальне патологічне потіння тварини називається:
гідрофілія
+гіпергідроз
гіпердермоз
гідроз
Л-1, ст 18


18. Тип гарячки у тварин, під час якої температура тіла підвищується на 3 градуси:
піролізна
фебрильна
+піретична
лізисна
Л-1, ст 25

19. Серцевим поштовхом називається:
 скорочення серця
+коливання грудної стінки  в ділянці серця  в момент його систоли 
 розслаблення серця
 посилення систоли серця
Л-1, с. 26

20. У якого виду тварин  серцевий поштовх виявляють у 4-му  між­реберному проміжку зліва на 6 см нижче лінії плечового суглоба?
 у коней
 у свиней
+у великої рогатої худоби
 у собак
Л-1, с. 27; Л-4, с. 31

21. Часткова втрата рухової діяльності – це:
 атаксія
+парез
 судоми
 параліч
Л-1, с. 83

22. Анамнез – це:
+відомості про тварину за спогадами власника чи доглядача
 порушення координації рухів та рівноваги тіла
 передбачення закінчення хвороби
 типовий для хвороби симптомокомплекс
Л-1, с. 8; Л-4, с. 19

23. Перкусія  ділянки серця проводиться для встановлення верхньої та задньої меж по умовних лініях:
 лінії маклока та лінії лопатко-плечового суглоба
+лінії від заднього кута лопатки до ліктьового горба і лінії від    ліктьового горба до маклока 
       

лінії від заднього кута лопатки до ліктьового горба та лінії від лопатко-плечового суглоба до маклока
 лінії лопатко-плечового суглоба та лінії ліктьового горба
Л-1, с. 27; Л-4, с. 30–31

24. Притуплений перкусійний звук у ділянці серця у великої рогатої худоби характерний для:
 абсолютної серцевої тупості
+відносної серцевої тупості 
 травматичного перикардиту
 емфіземи легень
Л-4, с. 32

25. Розлад ритму серця, що характеризується трьома тонами, які прослуховуються один за одним майже через рівні проміжки часу з наголосом на останньому з них:
ритм перепела
+ритм галопу
ритм ембріона
ритм акорда
Л-1, ст 29

26. Перший тон серця:
 короткий, дзвінкий, слабкий
+тривалий, глухий, голосний 
 короткий, дзвінкий, голосний
 короткий, глухий, голосний
Л-1, с. 28; Л-4, с. 33

27. Який тон називається діастолічним?
 перший
+другий 
 третій
 перикардіальний
Л-1, с. 28; Л-4, с. 33

28. Етіологічний діагноз ставиться на підставі:
 типових ознак хвороби
 патолого-анатомічних змін
+встановлених причин хвороби 
 особливостей і характеру розвитку хвороби
Л-1, с. 6


29. При яких захворюваннях у серці прослуховують шум тертя?
 пороках серця
міокардозі
+фібринозному перикардиті 
 травматичному перикардиті
Л-1, с. 30; Л-4, с. 34

30. Ендокардіальні шуми серця нагадують:
 плескіт
 тертя
+дуття, свист
 крепітацію
Л-1, с. 30; Л-4, с. 34

31. У якого виду тварин точка найкращого прослуховування клапану аорти знаходиться в 4-му міжреберному проміжку зліва  нижче лінії плечового суглобу на 2–3 см?
 у великої рогатої худоби
+у коней
 у  дрібної рогатої худоби
 у свиней
Л-1, с. 31; Л-4, с. 33

32. Що називають  екстрасистолією?
+передчасне скорочення серця 
 збільшення частоти  пульсу
 переривчастість пульсу
 мерехтливу аритмію
Л-1, с.35

33. Фізіологічні показники частоти пульсу у новонароджених телят (уд/хв):
 100–120
 90–180
 150–200
+120–160
Л-5, с. 128

34. Середній фізіологічний  показник частоти пульсу у поросят 10-ден­но­­го віку (уд/хв):
+135
 120
 155
 100
Л-1, с. 33; Л-5, с. 128

35. Середній фізіологічний показник частоти пульсу у лошат 30-ден­ного віку (уд/хв):
+до 80(83)
105
до 140
120
Л-1, с. 33; Л-5, с. 128

36. Фізіологічні показники частоти пульсу у новонароджених цуценят (уд/хв):
90–130
        +180–200
90–180
120–180
Л-1, с. 33; Л-5, с. 128

37. Фізіологічні показники частоти пульсу у новонароджених котенят (уд/хв):
+230–260
 205–250
 180–300
 140–190
Л-1, с. 33; Л-5, с. 128

38. У якого виду тварин артеріальний пульс  вимірюють на зовнішній щелеповій артерії  та поперечно-лицевій артерії?
 у свиней
+у коней 
 у великої рогатої худоби
 у собак
Л-1, с. 32; Л-4, с. 34–35

39. Вид аритмії, що характеризується сповільненням серцевого ритму під час видиху та відносним  прискоренням під час вдиху:
вузловий ритм
нереспіраторна
+респіраторна
респіраційна
Л-1, ст 34

40. Показники АКТ (артеріального кров’яного тиску) у фізіологічно здо­рових  коней за І. Г. Шарабріним    max min:
100(120)–50(65)
+ 110(120)–35(50)
 130(155)–50(75)
 120(140)–30(40)
Л-5 , с. 144
41. Середній фізіологічний показник частоти дихання у новона­род­жених телят (дих. рух/хв):
 30 
 25
+44
 33
Л-1, с. 42

42. Середній  фізіологічний  показник  частоти дихання у  лошат                   10-ден­ного віку (дих. рух/хв):
+38
 28
 54
 42
Л-1, с. 42

43. Середній  фізіологічний  показник частоти дихання  у ягнят ново­народжених (дих. рух/хв):
 58
+67
 40
 35
Л-1, с. 42

44. Середній  фізіологічний показник частоти дихання у поросят                 10-ден­ного віку (дих. рух/хв):
 32
+42
 52
 62
Л-1, с. 42

45. Частота дихання у молодих собак становить (дих. рух/хв):
 20–25
 18–30
+15–25
 25–35
Л-5,  с. 176

46. Розлад ритму дихання, при якому відзначаються подовжені і поглиблені фази вдоху і видоху та зменшення частоти дихання –  це:
 біотівське дихання
 саккадоване дихання
+кусмаулівське дихання
 чейн-стоксівське дихання
Л-5, с. 179
        47. Шум гортанного стенозу   у тварин прослуховують під час:
 вдиху
 видиху
+вдиху та видиху
 кашлю
Л-5, с. 187

48. Додатковий метод дослідження, під час якого визначають зміни в структурі легень, рухах діафрагми:
сфігмографія
+рентгеноскопія
рентгенографія
пневмографія
Л-1, ст 47

49. До фізіологічних дихальних шумів відносять:
 крепітацію
+шум везикулярного дихання 
 шум тертя
 клекотіння
Л-1, с. 45–46; Л-4, с. 46

50. До патологічних дихальних шумів відносять:
 шум ларингального дихання
+шум крепітації
 шум трахеального дихання
 шум везикулярного дихання
Л-1, с. 46; Л-4, с. 47

51. Строкате дихання – це:
 одночасне вислуховування везикулярного і бронхіального дихання
 ослаблення та зникнення везикулярного дихання
+чергування ділянок посиленого і ослабленого везикулярного дихання
 посилення ларингального дихання
Л-1, с. 46; Л-4, с. 46–47

52. У якого виду тварин застосовують перкусію передлопаткового поля?
+у великої рогатої худоби
 у коней
 у свиней
 у собак
Л-1, с. 43; Л-4, с. 45

       

53. У собак за Левченко В.І. задню перкусійну  межу легень визна­чають за лініями маклока (М), сідничного горба (С), плечового суглоба (П) у таких міжреберних проміжках:
 М11, С8, П6
+М11, С9, П8
 М12, С10, П8
 М10, С9, П7
Л-5, с. 190

54. Дайте визначення плегафонії:
+трахеальна перкусія
 дослідження плевральної рідини
 патологічний звук в легенях
 ендоскопія верхніх дихальних шляхів
Л-5, с. 197

55. Фізіологічний акт відригування  означає:
 блювання
+виведення газів з рубця через ротову порожнину назовні
 відригування корму з рубця у ротову порожнину, пережовування і проковтування його
 виведення газів з шлунка
Л-1, с. 50

56. Що таке регургітація?
+викидання частини корму назад через ніс при спробі ковтання
 болісне ковтання
 повна неможливість ковтання
 блювання
Л-1, с. 49

57. Тривалість жуйного періоду у здорових корів:
 1 хв
+30–60 хв
 5–15 хв
 30–45 сек
Л-1, с. 50; Л-4, с. 52

58. Захворювання, під час якого у тварин спостерігається параліч глотки:
фарингіт
+енцефаліт
ларингіт
цистит
Л-1, ст 53
59. Яке захворювання характеризується запаленням глотки?
        ларингіт
+фарингіт
езофагіт
стоматит
Л-1, с. 156; Л-2, с. 228

60. Кількість скорочень рубця у кіз протягом 1 хвилини (норма):
1–2
3–6
+2–4
4–5
Л-1, ст 55

61. Вкажіть захворювання передшлунків, при якому, у початковій стадії перебігу, скорочення рубця за 2 хвилини складають 6 разів і більше:
 парез рубця
+тимпанія рубця
 паракератоз рубця
 румініт
Л-5 , с. 249

62. У свиней шлунок досліджують:
в ділянці мечеподібного хряща
+внизу, зліва, біля краю реберної дуги
з обох сторін, позаду реберних дуг
вверху, справа, біля краю реберної дуги
Л-1, ст 58

63. Спосіб дослідження сітки у великої рогатої худоби, суть якого, полягає в тому, що помічник піднімає голову тварини до рівня тулуба, а дослідник збирає шкіру в складку в ділянці холки:
Руффе
+Рюгга
Руста
Ріді
Л-1, ст 56

 64. Який метод дослідження книжки у жуйних є найбільш ефектив­ним?
 зондування
+аускультація
 огляд
 ендоскопія
Л-1, с. 57; Л-4, с. 62
65. Консистенція рубця в нормі при пальпації його в лівій голодній ямці?
+тістувата
 щільна
 тверда
 флуктуююча
Л-1, с. 56; Л-4, с. 60

66. Метод дослідження сичуга у овець:
індукція
перкусія
пальпація
+зондування
Л-1, ст 57

67. Гостре розширення шлунку у коней характеризується:
 запаленням слизової оболонки шлунку
+переповненням шлунку газами або кормовими масами
 зневодненням організму
 проносом
Л-1, с. 184; Л-4, с. 309.

68. Який метод  дослідження шлунку у коней не має діагностич­ного  значення?
 зондування
+аускультація
 ректальне дослідження
 огляд
Л-1, с. 58; Л-4, с. 59

69. При якій патології кишечника черево стає бочкоподібним?
 при застої вмісту кишечника
+при метеоризмі
 при  розриві петель  кишок
 при ентероколіті
Л-1, с. 60; Л-4, с. 63

70. При якому захворюванні кишечника у коней спостерігається посилення перистальтичних шумів з металічним відтінком?
 при тромбоемболічних коліках
+при катаральній ентералгії
 при хімостазі
 при копростазі
Л-1, с. 60; Л-4, с. 62


71. При якій хворобі повністю або частково припиняється дефекація?
+копростазі
 ентералгії
 ентероколіті
 ентериті
Л-1, с. 63

72. Пронос – це:
 відсутність дефекації
 носові витіки
+часта дефекація, рідкі фекалії 
 мимовільна дефекація
Л-1, с. 63

73. Метод дослідження селезінки у коней:
+ректальна пальпація
вібраційна перкусія
безпосередня аускультація
спленорескія
Л-1, ст 66

74. Частота дефекації у здорових коней  становить на добу (разів):
 через кожні 1,5–2 години
+через кожні 2–5 годин
 через кожні 10–12 годин
 один раз
Л-1, с. 63

75. В яких випадках  у тварин фекалії набувають чорного кольору?
 при поїданні твариною забруднених землею кормів
 при кровотечі в товстих кишках
+при кровотечі в шлунку чи дванадцятипалій кишці
 при проносах
Л-1, с. 64–65

76. Тривалість періоду формування фекальних мас у новонароджених телят:
15–20 годин
+15–20 днів
10–12 днів
20–25 годин
Л-1, ст 6577. Зажиттєве одержання тканин печінки з діагностичною метою називають:
 аспіраційною пункцією 
+біопсією
 цистоскопією
 гепатоскопією
Л-5 , с. 308

78. Вид тварин, у якого ділянка печінкового притуплення розміщена у вигляді смуги від 10 до 13 ребра з правого боку, а з лівого – в межах
11–12 міжреберних проміжків:
свині
коні
+собаки
велика рогата худоба
                                                                       Л-1, ст 66

79. Вкажіть синдром хвороб печінки, що супроводжується розвитком черевної водянки:
 холемія
+портальна гіпертонія
 жовтяниця
 гепатолієнальний синдром
Л-1, с. 200; Л-2, с. 336

80. Вкажіть синдром хвороб нирок, при якому у крові хворих тварин нагромаджуються небезпечні речовини аміак, сечовина, індикан та інші:                                                                                                                              
 набряковий
+ниркової недостатності (уремічний)
 сечовий  
 нефротичний
Л-5  с. 372

81. Відносна густина сечі у собак:
1,015–1,065
+1,020–1,050
1,010–1,015
1,020–1,040
Л-1, ст 69

82. Вкажіть добову кількість сечі у великої рогатої худоби (л):
 15–35
+6–12 до 25
 25–45
 2–3
Л-1, с. 67
83. Вкажіть патологію, при якій спостерігається часткове або повне припинення виділення сечі  з переповненого сечового міхура:
 анурія
+ішурія
 ніктурія
 енурез
Л-1, с. 67; Л-2, с. 327

84. Опістотонус – це:
 викривлення хребта вверх
+викривлення хребта в шийній ділянці із закиданням голови назад
 викривлення хребта вниз
 розслаблення скелетних м’язів
Л-5, с. 380

85. Розлад координації рухів у тварин – це:
 астенія
+атаксія
 алотріофагія
 атрофія
Л-1, с. 82; Л-5, с. 393

86. Вкажіть захворювання із групи “геморагічні діатези”, яке найчастіше серед тварин  зустрічається у собак:
 кровоплямиста хвороба
+гемофілія
 тромбоцитопенія
 Кгіповітаміноз
Л-3, с. 115

87. Наявність в сечі продуктів розпаду тканинного білка називається:
кетонурія
+протеозурія
глобулінурія
протеїнурія
Л-1, ст 69
     
88. У якого виду тварин сеча має слизувату  консистенцію?
у собак
+у коней
у дрібної рогатої худоби
у свиней
Л-1, с. 68

89. Анафілактичний шок є частим проявом:
+сироваточної хвороби
 кропивниці
 екземи
 подагри
Л-1, с. 248

90. Геліоз – це:
 метод лікування тварин за допомогою гелійнеонового лазера
 вид інгаляції
+сонячний удар
 стрес
Л-3, с. 67

91. Викривлення хребта вниз називається:
 кіфоз
+лордоз
 сколіоз
 невроз
Л-1 с. 78; Л-4, с. 84

92. Косоокість у тварин називають:
ністагмом
+страбізмом
міозом
мідріазом
Л-1, ст 79

93. Ліквор – це:
 пункційна рідина із суглобової порожнини
 рідина з лімфатичної цистерни
+спинномозкова рідина
 тканинна рідина
Л-5 , с. 396

94. Судоми, що характеризуються стійким тривалим спазмом, що охоплюють певні групи м’язів, називаються:
 клонічні
+тонічні
 тетанічні
 конвульсії
Л-1, с. 83; Л-4, с. 86


95. Типи паралічів у тварин, які характеризуються відсутністю шкірних і сухожильних рефлексів:
центральні
+переферичні
комбіновані
спастичні
Л-1, ст 83

96. Втрату чутливості і рухової функції  на протилежному боці тіла, включаючи і половину голови, називають:
 геміаналгезією
+геміанестезією
 гемісмією
 геміміозом
Л-5, с. 387

97. Вид дослідження крові, за допомогою якого визначають вміст білірубіну:
фізичне
морфологічне
+біохімічне
токсикологічне
Л-1, ст 84

98. Фізіологічні показники  вмісту гемоглобіну у крові великої рогатої худоби (г/л) за В.І. Левченко:
 90–140
+95–125
 140–160
 85–115
Л-5, с. 412

99. Середня кількість еритроцитів у собак в одиницях (Т/л):
13,6
+6,5
9,4
3,8
Л-1, ст 90

100. Вид тварин, у яких в крові, серед лейкоцитів, переважають нейтрофіли до 75 %:
велика рогата худоба
свині
+собаки
кролі
Л-1, ст 88
101. Офіційний ветеринарний клінічний документ, який оформляється на кожну тварину, яка перебуває на стаціонарному лікуванні:
диспансерна картка
ветеринарний паспорт
ветеринарне свідоцтво
+історія хвороби

Л-1, ст 98

102. Виберіть  із даних препаратів той,  який  містить  вітамін В1:
 гіалуронідаза
+кокарбоксилаза
 лідаза
 ацетилхолінестераза
Л-6, с. 98

103. Засоби, що не входять у причинну терапію:
антибіотики
+анальгетики
антигельмінтики
адсорбенти
Л-1, ст 103,105

104. Виберіть із даних препаратів антидот (протиотруту), яка використовується під час отруєння пестицидами:
 натрію тіосульфат
+фосфолітин
броваглюкін
фоспреніл
Л-6, с. 64

105. Виберіть із даних препаратів пробіотик:
байтрил
+баліз-2
байофлай
байоклокс
Л-6, с. 62
106. Виберіть із даних препаратів  ферментний засіб:
окситоцин
+пепсин
аміназин
танін
Л-2, с. 208

107. Антенатальна гіпотрофія – це:
+недорозвинутість та незрілість новонародженого організму
атрофічні та дистрофічні процеси від голодування
порушення обмінних процесів внаслідок гіпоглікемії
знижений вміст цукру в крові
Л-3, с. 327

108. Виберіть один із режимів дієтотерапії:
+напівголодний
охоронний
замісний
необмежений
Л-1, с. 104

109. Різновидом фізіотерапії є:
+фототерапія 
фітотерапія
ферментотерапія
фармакотерапія
Л-1, с. 106

110. Інфрачервоне опромінення застосовують при:
+запаленні легень
гнійно-гнильних процесах
дерматитах
злоякісних пухлинах
Л-1, с. 146; Л-2, с. 79

111. Ультрафіолетове випромінювання застосовують при:
+рахіті
сонячному ударі
пороках серця
менінгоенцефаліті
Л-1, с. 259; Л-2, с. 81

112.  Ефективна  загальна водолікувальна процедура,  яка обумовлює значну тепловіддачу, справляє механічний і термічний вплив на шкіру називається:
купання
+душ
обливання
обмивання
Л-2 с. 93

113. Симптоми: вишнево-червоний колір крові з шоколадним відтінком, гематурія – типові для отруєння:
+нітрато-нітритами
фузаріотоксинами
чемерицею
кухонною сіллю
Л-1, с. 334; Л-3, с. 499

114. У яких птахів найчастіше всього при запаленні слизової оболонки розтягуються тканини дна ротової порожнини та утворюється мішок, в який западає язик:
курей
+гусей
індиків
качок
Л-1, с. 304; Л-3, с. 429

115. Лампа Солюкс володіє:
антирахітичною дією
+тепловою дією
бактерицидною дією
фунгіцидною дією
Л-4, с.117–118

116. Для проведення сифонної клізми  тваринам застосовують такий відсоток розчину натрію хлориду:
0,5
2
10
+0,9
Л-2, с 95

117. Інгаляція – це:
+вдихання водяного пару чи газу з лікарською речовиною 
введення ліків інтратрахеально
застосування аерозолів
зрошення ротової порожнини і глотки лікарською речовиною
Л-4, с. 113

118. Різновидом механотерапії є:
+моціон
 раціон
 компрес
 термотерапія
Л-1, с. 112

119. Масаж протипоказаний при:
 атрофії м’язів
 гіпотонії передшлунків
+хворобах, що перебігають з високою температурою тіла
 гіподинамії
Л-1, с. 112

120. Виберіть азотовмісну кормову добавку:
+кормові гідролізні дріжджі
 кормовий діамонійфосфат
 кислота пантотенова
 кетост
Л-3, с. 128

121. Аутогемотерапія – це:
+введення власної крові внутрішньом’язево чи підшкірно 
 переливання крові
 застосування перорально препаратів крові (гематоген та ін.)
 парентеральне введення крові тварині від іншої тварини
Л-4, с. 105

122. Загальні симптоми хвороб серцево-судинної системи:
кашель, набряки, гарячка
задишка, кашель, біль в серці, тахікардія
анемія, набряки, зниження температури тіла
+набряки, ціаноз, задишка, тахікардія
Л-1, ст 115

123. Збільшення частоти пульсу називається:
аритмія
+тахікардія
брадікардія
синусокардія
Л-1, ст 115

124. До хвороб серцево-судинної системи у тварин не відносять :
 міокардоз
+ендокардоз
 гідроперикард
 дилятація серця
Л-3, с. 136


125. Симптоми: спотворення апетиту, відставання в розвитку, кульга­вість, болючість і деформація суглобів, викривлення кісток є типовими для:
 гіпотрофії
+рахіту
 гіпокобальтозу
 недостатності тіаміну
Л-1, с. 258; Л-3, с. 378–379

126. Хвороба, що характеризується порушенням зсідання крові та крововиливами, називається:
+К-гіповітамінозом
 анемією
 С-гіповітамінозом
 Е-гіповітамінозом
Л-1, с. 315; Л-3, с. 235

127. Набряк легень –це:
гнильний розпад бронхіальної і легеневої тканини в зв’язку з розвитком в них некротичного процесу
збільшення об’єму легень внаслідок надмірного розширення альвеол повітрям або проникнення його в міждольчасту тканину легень
ураження слизової оболонки бронхів з наступним поширенням запалення на паренхіму легень, обмеженням запального процесу в межах дольки, сегмента і поява в бронхах і альвеолах катарального ексудату
+ надмірно швидке розширення судин легеневої тканини з наступним накопиченням в просвіті легеневих альвеол тканинної рідини.
Л-3, с. 191

128. Виберіть  відсоток  розчину новокаїну,  який потрібно вводити внутрішньо­трахеально телятам   для зняття болючості  і спазму бронхів при хворобах бронхів і легень:
 0,5
+5
 10
 1
Л-2, с. 208

129. Симптоми у великої рогатої худоби: збільшення черева в об’ємі, особливо лівої частини,  вип’ячування голодних ямок, гучний тимпанічний звук в лівій голодній ямці є типовими для:
 гострого розширення шлунку
+гострої тимпанії рубця 
 переповнення рубця
 емфіземи легень
Л-1 с. 167; Л-2 с. 251–252
130. Захворювання артеріальних судин, що характеризується розростанням у товщі стінки сполучної тканини називається:
атеросклероз
артеріоз
+артеріосклероз
артеріофіброз

Л-1, ст 128

131. Травматичний перикардит характеризується:
 накопиченням  в серцевій сорочці тканинної рідини
+накопиченням  в серцевій сорочці гнійно-гнильного ексудату 
 накопиченням в серцевій сорочці  крові
 відкладанням на перикарді та епікарді фібринозного ексудату
Л-1, с. 117; Л-2, с. 142

132. Вкажіть причину виникнення  вторинного нетравматичного перикардиту у свиней:
 переохолодження
+міокардит
 гідроторакс
 перелом ребер
Л-2, с. 141

133. Препарат, що використовують внутрішньовенно при тромбозі судин:
фенотіазин
+фібринолізин
феролізин
фемолізин
Л-1, ст 131

134. Для ексудативного перикардиту типовими ознаками є:
+ослаблення серцевого поштовху і тонів серця, шуми плеску
 посилення серцевого поштовху і тонів серця, шуми тертя
 посилення серцевого поштовху і тонів серця, шуми плеску
 болючість ділянки серця, шуми тертя
Л-1, с. 117; Л-2, с. 142

135. Міокардит –  це захворювання, що характеризується:
+запаленням серцевого мязу 
 розвитком в міокарді дистрофічних процесів


утворення в міокарді ділянок некрозу
 запаленням ендокарду
Л-1, с. 120; Л-2, с. 147

136. Як змінюється серцевий поштовх і тони серця в перший період міокардиту?
 послаблюються
+посилюються 
 не змінюються
 серцевий поштовх не змінюється, перший тон ослаблений
Л-1, с. 121; Л-2, с. 148

137. Як змінюється серцевий поштовх при міокардозі у тварин?
 посилюється
+послаблюється 
 не змінюється
 посилюється і стає дифузним
Л-1, с. 124; Л-2, с. 152

138. Який препарат рекомендують вводити внутрішньовенно великим тваринам  при носовій кровотечі?
 10%-ий розчин натрію сульфату
+10%-ий розчин кальцію хлориду         
 10%-ий  розчин глюкози
 10%-ий розчин натрію хлориду
Л-1, с. 133; Л-2, с. 174

139. Різновид кашлю, що є характерним для емфіземи легень:
голосний, болючий
слабкий, не болючий
+слабкий, болючий
голосний, не болючий
Л-1, ст 132

140. Притуплений перкусійний звук грудної клітки по і нижче горизон­тальної  лінії виявляють при:
 катаральній бронхопневмонії
 емфіземі легень
+ексудативному плевриті
 крупозній пневмонії
Л-1, с. 137; Л-2, с. 220


141. Пневмонія, що характеризується появою в легенях ділянок спадання, називається:
ателетична
ателепічна
+ателектатична
атдинамічна

Л-1, ст 148

142. Вкажіть  одну із стадій розвитку крупозної  пневмонії:
+гепатизація
 іммобілізація
 комбінація
 секвестрація
Л-1, с. 145; Л-2, с. 195–196

143.  Поява шумів крепітації при крупозній пневмонії  у коней типова для:        
+стадії гіперемії та стадії закінчення 
 стадії червоної гепатизації
 стадії сірої гепатизації
 стадії петрифікації
Л-1, с. 145; Л-2, с. 196–197

144. Для лікування крупозної пневмонії використовують препарати:
+антибактеріальні
 наркотичні
 антигельмінтні
 в’яжучі
Л-1, с. 146; Л-2, с. 198

145. Який  перкусійний звук виявляють у ділянці запального процесу легень при бронхопневмонії  у тварин?
 яснолегеневий
 тимпанічний
+притуплений 
 коробковий
Л-1, с. 147; Л-2, с. 198

146. Мікробронхіт – це:
+запалення дрібних бронхів
 запалення бронхів і альвеол
 запалення бронхіол
 запалення альвеол
Л-2, с. 182
147. Вкажіть причину виникнення гострої альвеолярної емфіземи легень у коней:
 переохолодження
+важка, тривала без відпочинку робота 
 інфекційні хвороби
 серцевосудинна недостатність
Л-1, с. 142; Л-2, с. 188

148. Як називається запалення ясен?
-палатіт
-дентіт
+гінгівіт
-тонзиліт
Л-1, ст 153

149. Запалення сичуга:
амазит
+абомазит
абмазит
абімазит
Л-1, ст 173

150. Гнильний запах з ротової порожнини типовий для:
 катарального стоматиту
 дифтеритичного стоматиту
+виразкового стоматиту
гастриту зі зниженою кислотністю
Л-1, с. 154

151. Вкажіть захворювання  у великої рогатої худоби, яке часто є наслідком закупорки стравоходу:
 метеоризм кишечника
 гостре розширення шлунку
 безоарна хвороба
+тимпанія рубця
Л-1, с. 158; Л-2, с. 234

 152. Вкажіть препарат, який необхідно застосовувати для знят­тя  спазмів  стравоходу   при його закупорці стороннім предметом:
+атропіну сульфат
 амоксіклав
 кальцію глюконат
 спирт етиловий
Л-1, с. 159; Л-2, с. 235

153. Гіпотонія передшлунків характеризується:
 накопиченням газів в рубці
+порушенням моторної функції рубця, сітки, книжки 
 некрозом листків книжки
 накопиченням у рубці кормових мас
Л-1, с. 162; Л-2, с. 243

154. Протиотрута, яку використовують під час отруєння кормами, що містять синильну кислоту:
1%-вий розчин метиленового синього
+1%-вий  розчин пероксиду водню
1%-вий розчин формаліну
1%-вий розчин оцтової кислоти
Л-1, ст 348

155. При підозрі на отруєння в лабораторію надсилають проби різних видів  кормів в кількості:
 1 кг коренебульбоплодів та по 0,5 кг всіх інших видів кормів
 10 кг коренебульбоплодів та по 5 кг всіх інших видів кормів
+10 кг коренебульбоплодів та по 1 кг всіх інших видів кормів
 1кг  коренебульбоплодів та по 2 кг всіх інших видів кормів
Л-4, с. 169; Л-3, с. 492

156. Вкажіть дозу для орального введення настоянки чемериці великій рогатій худобі при атонії передшлунків (мл  на 0,5 л води):
 3–5
+10–12 
 20–25
 1–3
Л-1, с. 164; Л-2, с. 247

157. Вкажіть причину тимпанії:
 згодовування сухих грубих чи концентрованих кормів
+згодовування зеленої маси конюшини, гороху,  люцерни, зволожених  росою чи водою
 згодовування кислих чи прогірклих кормів
 поїдання кормів, забруднених землею чи піском
Л-1, с. 166; Л-2, с. 250

158. При тяжкій формі гострого  ацидозу рубця  водневий показник рН вмістимого рубця становить:
+4,1–4,15
 4,6–5,0


 5,1–5,9
 3,2–3,8
Л-2, с. 257

159. Ротовий зівник (за автором), що використовують для коней:
Герцена
+Гюнтера
Гофмана
Грюгера
Л-1, ст 348

160. Травматичний ретикуліт – це захворювання, яке характери­зується:
 запаленням книжки, внаслідок її травмування гострими сторонніми тілами
 запалення рубця, внаслідок його травмування  гострими сторонніми тілами
+запаленням  сітки,  внаслідок її травмування гострими сторонніми тілами 
 запаленням передшлунків внаслідок поїдання недоброякісних кормів
Л-1, с. 170; Л-2, с. 264

161. Ознаки кольок, болючість ділянки мечоподібного хряща, обереж­ний рух з гори є типовими для:
+травматичного ретикулоперитоніту
 гіпотонії та атонії передшлунків
 тимпанії
 гепатиту
Л-1, с. 171; Л-2, с. 266

162. Вкажіть причину закупорки книжки:
 згодовування великої кількості соковитих кормів
+згодовування полови, січки при недостатній кількості соковитих кормів
 згодовування зіпсованих кормів
 швидка зміна раціону
Л-1, с. 172; Л-2, с. 268

163. Алкалоз рубця – це:
+порушення рубцевого травлення з підвищенням лужності в ньому 
 порушення рубцевого травлення з підвищенням кислотності в ньому
 порушення рубцевого травлення  внаслідок запалення рубця
 утворення абсцесів у печінці внаслідок запалення рубця
Л-1, с. 175; Л-2, с. 258

164. Для розрідження  та видалення вмісту книжки застосову­ють:
+300–500 мл рослинної олії
 300–500 мл 0,9%-го  розчину   кухонної солі
 300–500 мл 40%-го розчину глюкози
 300–500 мл 2%-го  розчину гідрокабонату натрію
Л-1, с. 172–173; Л-2, с. 270

165.  Безоарна хвороба – це утворення каменів у:
 сечовому міхурі
 жовчному міхурі
+сичузі
 нирковій мисці
Л-1, с. 267; Л-3, с. 372

166. Які зміни слизової оболонки  ротової порожнини виявляють при гастриті у тварин?
 жовтувата, волога
+вкрита тягучою слиною, на язиці – нашарування сірого кольору
 почервоніла,  вкрита  рідкою слиною, на язиці – жовтуваточервоні нашарування 
 червона, з ерозіями та виразками
Л-1, с. 177; Л-2, с. 287

167. Які препарати призначають з метою підвищення кислот­ності при гіпоацидному гастриті?
 іхтіол
 гідрохлорид натрію
+шлунковий сік
 магнію сульфат
Л-2, с. 290

168. Які патологічні процеси є небезпечними для життя  тварин при гастроентериті?
+зневоднення та інтоксикація організму
 гарячка та гіпоксія
 голодування та дисбактеріоз
 серцевосудинна недостатність
Л-1, с. 182; Л-2, с. 298

169. Вкажіть вид тварин, що найчастіше хворіє на сечокам’яну хворобу:
+коти 
 коні
 свині
 кролі
Л-3, с. 46


170. Вкажіть причину гострого розширення шлунку у коня:
+згодовування великої кількості легкобродильних або нетрадиційних (жита, пшениці, кукурудзи) кормів 
різка зміна раціону
напування  холодною водою відразу після тяжкої роботи
закупорка стравоходу
Л-1, с. 184; Л-2, с. 310

171. Самки тварин, які не хворіють на кетоз:
вівцематки
+кобили
свиноматки
корови
Л-1, ст 210

172. Пасовищна тетанія ще називається:
гіпокаліємія
+гіпомагніємія
гіпокальціємія
гіпофосфатемія
Л-1, ст 218

173. В яку стадію аліментарної остеодистрофії у тварин проявля­ються болючість кістяка, деформація останніх хвостових хребців,  потов­щення ребер, лизуха?
першу
+другу
третю
четверту
Л-1, с. 216; Л-3, с. 178–179

174. Захворювання, яке характеризується зниженою функцією щитоподібної залози:
гіпотероз
+гіпотеріоз
гіпотероідоз
гіпотиреоідоз
Л-1, ст 222

175. Інша назва В5 гіповітамінозу:
падагра
палагра
+пелагра
пулагра
Л-1, ст 222
176. Вид тварин, які найчастіше хворіють на нецукровий діабет:
свині, вівці
кози, велика рогата худоба
хутрові звірі, птиця
+коні, собаки
Л-1, ст 242

177. Яка диспепсія виникає на 3–5 день після народження і характе­ризується зниженим апетитом, посиленою перистальтикою, частою дефекацією, розрідженими фекаліями, нормальною темпера­турою  тіла?
 екзогенна
 токсична
+проста
 ендогенна
Л-1, с. 250–251; Л-3, с. 343

178. Вкажіть симптоми жовткового перитоніту у курей:
 загальний стан не змінений, відсутня яйцекладка
+зниження апетиту, підвищення температури на 1,5–2оС, збільше­не, болюче черево
 зниження яйцекладки, жовтий пронос
 відсутність яйцекладки і дефекації
Л-1, с. 308; Л-3, с. 437

179. Ознаки: часте сечовипускання, інколи мимовільне краплями, почервоніння і набряк шкіри в ділянці черева є типовими для хвороби хутрових звірів:
уроциститу
уролітіазу
+дизурії (підмокання)
ніктурії
Л-1, ст 327

180. Метод лікування тварин, який грунтується на використанні певних частин спектра видимого світла за допомогою світлофільтрів:
хроматографія                        
+хромотерапія
ультратерапія
хромометрія                      
Л-1, ст 107
ЛІТЕРАТУРА

1.                     Судаков М.О. та ін. Внутрішні незаразні хвороби тварин : підручник. – Київ : Мета, 2002. – 352 с.
2.                     Левченко В.І. та ін. Внутрішні хвороби тварин. – Біла Церква, 1999. – Ч.1. – 376 с.
3.                     Левченко В.І. та ін. Внутрішні хвороби тварин. – Біла Церква, 1999. – Ч.2. – 544 с.
4.                     Судаков М.О. та ін. Внутрішні незаразні хвороби сільськогоспо­дарських тварин : практикум. – Київ : Вища школа, 1986. – 184 с.
5.                     Левченко В.І., Влізло В.В, Кондрахін І.П. та ін. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин /За ред. В.І Левченка. – Біла Церква, 2004. – 608 с.
6.                     Левченко В.І., Кондрахін І.П., Богатко Л.М. та ін. Загальна терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин : практикум. – Біла Церква, 2000.–               224 с.


Немає коментарів:

Дописати коментар